Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 52 >
2. Het tweede deel. Hoofd, X tot aan
Jiet einde, behelst enkele Deugd en Wijsheids-
Spreuken, zoo voor de Regering van Ko-
ningrijken en Huisgezinnen, als van bijzonder,
re perfonen, treffende invallen» fcherts en
laadzels.
§ 49.
Prediker Salomo's.
Dit boek is van Salomo opgebeld in zijnen
laateren leeftijd, wanneer hij alle aardfche ver-
inaaken en genoegens volop had gezien en
■fenoóten. Als Koning over Israël, in een
tijd, waarin het Joodfche Rijk den hoogftea
trap van welvaart had beklommen, was zijn
Hofde zetel van weelde en overvloed, in zulk
eene maate, -als welligt nimmer, bij eenigen
Oosterfchen Vorst , plaats had. Dit alles
had Koning Salomo in den tijd zijnes levens
gez'en cn genooten. En thans in zijnen grij-
zen leeftijd gekomen, maakt hij in dit bock
de flotzom op'van alle menfchelijke bezighee-
den en genoegens; welke dan nier op uit-
komt : Alle aardfche bezigheeden, plans en
verraaaken zijn kortllondig, nietig en onbeften-
dig. God alleen is belleudig en onverander-
lijk. Hij brengt zijnen wil, tegen alle men-
fchelijit.e bedoejipgea aan, ééns zeker ten
uit-