Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 51 >
van God, zijne grootheid eh zijne eigeo-
fchappen gefprooken wordt, gelijk ook wan»
neer 'er opwekkingen voorkomen, tot recht-
fchapenheid, tot geduld en vertrouwen bij
druk, en bij de moeielijkheeden deezes le-
vens. Even zoo voortreflijk wordt de pragt
der natuur hier bewonderd, de lof des Schep-
pers bezongen, en aanleiding gegeven , om
over de Voorzienigheid na te denken.
§ 48.
De Spreuken van Salomo.
De Spreuken van Salomo zijn allenlcorte
gezegden , waar door men zedelesfen en wijs-
heidsregelen in het geheugen zogt te bewaa-
ren. Salomo is niet de Opfteller van allen,
maar alleen van de meesten. Dit boek blijft
voor ons zeer leerrijk en behelst de voortref-
lijkfte lesfen en leefregelen voor alle ftanden ,
en voor de onderfcheidene toeftanden des man.
fchelijken levens.
Het verdeelt zich in twee deelen.
1. Het eerfte deel. Hoofd. I -IX, behelst
eene aanbeveling der wijsheid en der opmerk-
zaamheid op de Leeraars der Wijsheid, en
waarfchuwingen voor de bedriegelijke. kun- V
ften, welke de jeugdige gemoederen van den
vyeg der levenswijsheid zoo dikwerf aflefden.
D ii a. Het