Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 47 >
Samenfpraaken tusfchen Job en zijne
vrienden , waar over de Godheid eindehjk
uitfpraak doet. Hoofd. III: i, XLI1:6.
3. Janhangzel, waarin verhaald wordt, hoe
Jobs volharding in deugd en Godvrucht van
God beloond zij geworden, Hoofd. XLII: 7
tot aan het einde.
Het nut van dit boek bepaalt zich niet alleen
tot de Lezers der toenmaalige tijden; maar
van den kant der Zedenleer blijft het ook voor
ons van groot nut. De onfchuldig lijdende
kan uit hetzelve zeer veel leeren, gelijk ook
de dwaaze zondaar. Het vervult den mensch
met eerbied voor het Beftuur des Hoogen
Gods, en beftrijdt alle onberaadene oordeel-
vellingen over Gods wegen , alle murmure-
ringen over zijn Beftuur, zeer kragtig. Wij
vinden in hetzelve zeer veele bewijzen, en
verhevene befchrijvingen van Gods grootheid,
i en van zijne volmaaktheeden, voornaamlijk
/ van zijne Eeuwigheid , Wijsheid» Almagt
3 en Rechtvaardigheid.
: §
Psalmen.
J De Psalmen zijn eene verzameling van He-
f breeuwfche Liederen, van ondcrfcheidene Maa-
i kers, welke men in bektndQ en onbekende ver-
i deelen kan: I. Tot