Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 45 >
kregen had, dan wierd dezelve weldra aanger-
noomen, en met de kennis dier plaats wierd
tevens zoodanig verkeerd begrip van dezelve
algemeen ingezoogen. Wat is 'er b. v. alge-
meener, dan Ps. XXXIII: 6, een bewijs voor
het beftaan der drie Goddelijke Perfonen te
vinden, daar toch het ganfche lied een Lof-
zang is op werk der fchepping en onderhou-
ding, en dit Vers duidelijk eenen gelijken zin
heeft met het 9 Vers van dien zelfden Psalm.
§ 44-
Job.
De opfteller van dit fchoone boek is hoogst-
waarfchijnlijk een vrije HebraEer, van voortref-
lijke zielsvermogens, in Arabien, vóór Ma-
fes tijd. Het geen in het eerfte Hoofddeel ver-
haald wordt is eene leerrijke gelijkenis, gelijk
b. v. de gelijkenis van den Rijken Man en La-
zarus in het N. T. Het oogmerk van dit
boek was, om te toonen, hoe dwaas de men-
fchen handelen , wanneer zij onbezonnene oor-
deelen over Gods Regering vellen. Het ge-
woone vooroordeel moest tegengewerkt wor-
den , het geen den ongelukkigen, in ieder
geval een zondaar , en iederen gelukkigen
eenen onfchuldigen noemt.
Job leed het gevoeüsst verlies zijner have,