Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 43 >
II. DE POëTISCHE OF DICHTKUNDIGE BOE-
KEN DES OUDEN TESTAMENÏS.
§ 42-
De boeken, welke tot deeze zoort behoo*
ren, zijn : het Boek van Job, de Psahnen,
Spreuken, Prediker en hei: Honglied. In het
N. T. V/orden dezelve bedoeld, wanneer 'er
van de Psalmen gefprooken wordt.
§ 43.
Jlgemeene Inhoud en Stijl deezer Boeken.
Deeze boeken zijn bijkans geheel van eenen
zedekundigen inhoud De Zedenleer, daarin
vervat, is zuiver en voortreflijk. Duidelijke
en naadruklijke betuigingen vervatten dezelve
van het geloof aan 's menfchen waare beilem-
ming, van de erkentenis van den eenigen vol-
maakten God — van het geloof aan een toe-
komftig leven en rechtvaardige vergelding,
en van de hoope op den beloofden Mesfias,
Dit alles wordt in den verhevenen dichter-
lijken ftijl der Oosterlingen voorgedraagen.
De verhevenfte gedagten en aandoeningen des
harten worden 'er in eenen even verhevenen
ftijl voorgefteld.
Onder alle de Boeken des O. T. zijn het
deeze , welke, benevens de Prophetifche, het
minst