Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 39 >
Perfifchen Koning, aan de Jooden gegeeven,
om na hun Vaderland terug te keeren, en de
zvvaarigheeden welke zij, in de uitvoering van
dit bevel, te overwinnen hadden.
Het Boek Esther behelst het berigt van een
zeer groot gevaar, het geen de Jooden om-
ftreeks dien tijd gelukkig ontkwamen , en van
de inftelling van het Feest Purim, ter gedag-
tenis van deeze verlosfing.
$ 37.
Het Boek Esra.
Het Boek Esra heeft van Esra, eenen naako-
meling van Aaron en den Hogepriester Seraja,
die bij de verwoesting van Jeruzalem omkwam,
(a Kon. 25:i8"!21,) zijnen naam ontleend.
Hij ging, bij gelegenheid dat'zijne Landge-
nooten gevangelijk weggevoerd wierden, me-
de in Ballingfchap, waar hij zich de gunst
en het vertrouwen van Koning Artaxerxes
verwierf; en als zich eene groote menigte
Jooden vereenigde, (welligt opgewekt door
den gunstigen toeftand hunner Broederen in
Palseftina,) om weder na Jeruzalem, tot de
woningen hunner Vaderen , terug te keeren,
zoo wierd hij hun tot een Leidsman gegeeven.
■VVanneer en waar hij geftofven is,weetmen even
weinig als de plaats en tijd zijner geboorte.
C 4 § 38.