Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 37 >
3. Socken, waarin de Godsregering over bet
JooJJcbe Folk verhaald wordt, ten tijde
hunner Koningen.
§ 30.
De Boeken van Samuel en der Koningin.
De twee Boeken van Samuel en de beidé
der Koningen zijn, volgens derzelver inhoud,
flegts een geheel. De eerfte beginnen de ge-
fchiedenis des Joodfchen Volks däär, waar
het Boek der Richteren dezelve eindigt, en
aan de Boeken van Samuël volgen weder on-
middelijk de Boeken der Koningen. Men kan
derhalven deeze vier boeken gevoeglijk in
drie deelen verdeelen, vervattende
1. De gefchiedenis der twee laatfte Rich-
ters , Eli en Samuel, tot op den tijd dat Samuël
zijn amt nedeilag.
2. Een berigt van den oorfprong der Ko-
ningTijke Regering onder de Israëliten.
3. De gefchiedenis der Koningen, zoo van
die, welke over het ganfche Joodfche Rijk,
als van die, welke over het Rijk van Juda,
en die welke over het Rijk van Israël ge-
regeerd hebben.
Uit deeze beide boeken kunnen wij zeer
veele vermaningen , lesfen en vertroostin-
gen trey^en.
C § 31.