Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< so >
nadrukkelijk kennen. Jofua fchijnt zelve de
fchrijver van dit boek.
Jofua ( deezen naam gaf hem Mofes, de-
zelve betekent de Heere is Redder, Num. 13^
7,) wierd in ^Egijpten geboren. Onder het
oog van Mofes, wien hij in alle krijgsbedrij-
ven aan de zijde was, formde hij zich tot een
Staatsman en Krijgsheld, en wierd nog bij
deszelfs leven zijn Opvolger. Hij leidde na
Mofes dood de Israëliten na Kanaän, deelde
het Land onder de tien Stammen en fHerf in
het honderd en tiende jaars zijns levens,
( verg. Jof. a4:30,) in het 2643 jaar der wee-
reld , na dat hij 53 jaaren in .^gijpten, 40 jaa-
len in de Woestijne en 17 jaaren in Kanaän
geleefd had. Zijn Vader heete Nun , van
welken ons de gefchiedenis verders niets be-
ligt.
Van de Richteren in Israël
Dewijl naa den dood van Jofua geen nieu-
we algemeene Aanvoerder onder de Israëli-
ten zich voordeed, zoo kwamen zij in eenen
gevaarlijken toeftand, tot eindelijk hier en
daar een man zich nu qn dan opdeed, welke
de Verlosfer van zijn onderdrukt Vaderland
wierd. Zulke mannen heette men Richters.
Het