Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 29 >
wetten vond Mofes aanleiding, dewijl, de Jo-
den thans in de Woestijne uirgeftorven zijnde,
het thans leevend getlagt een geheel nieuw
volk, als 't ware, uitmaakte, en dewijl de
hardigheid der Jooden, waar toe zij voor •
naamSjk door hunne flavernij in ^Egijpten ge-
bragt waren, het thans, daar zij Kanaan zou-
den intreeden, te meer noodzaaklijk maakte ,
om met nadruk vooraf op het betragten dce-
zer Wetten aan te dringen.
Het vier-en-dertigfte Hoofdftuk is een bij-
voegzel van eenen anderen fchrijver, en be-
helst berigten van den dood en de begrave-
nis van Mofes, en van zijne verdienden je-
gens het Joodfche Volk.
2- Boeken, vervattende de Godsregering, van
de grondlegging van der Jooden Burger-
fiaat tot op de aanßelling hunner Koningen.
% 26.
Het Boek Jofua.
DitBoek, onder den naam van Jofua bekend,
vervat dedaaden van Jofua , als Veldheer der
Israëliten. Het behelst een volkomen berigt
van de toenmaalige verovering en verdeling
van Kanaan, en leert ons Gods bijzondere
voorzienigheid en beftuur over de Israëliten
na-