Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 27 >
1®. Een berigt van de wetten, nopens de
offerhanden. Hoofd. 1-VII.
2". Van de inwijding van Aaron en zijne
zoonen tot het Priesterampt. Hoofd. VIII-X.
3®. Van de bijzondere geboden. Hoofd,
XI-XXV.
4°. Vloek voor den overtreder, zegen
voor den volbrenger der godlijke geboden.
Hoofd. XXVI.
5®.Wetten nopens de geloften. H. XXVII,
Zommige van deeze wetten en gebruiken
waren gelijk aan die der iEgijptenaars, waar
onder de Jooden zoo langen tijd verkeerd
hadden. Deeze gehjkheid van wetten was
jiodig, om de Jooden, die tlians op zich
zeiven een Volk zouden uitmaaken, aan de-
zelve te gewennen. Echter wierden alle die
'j veelvuldige wetten der yEgijptenaars zorg-
'! vuldig vermijd, welke tot afgoderij of on-
M deugd aanleiding gaaven.
I De lezing van dit boek blijft ook voor
! Christenen nuttig, dewijl in het O. T. van de
i Wetten en gebruiken, hier in vervat, veel-
II vuldig melding wordt gemaakt, en zommi-
!) ge plaatzen des N. T., vooral de Brief aan
de Hebrjeen, buiten eene regte kennis dee-
1 zer gebruiken niet verftaan kunnen worden.
! . .. .