Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
«C >
$ 22.
Inhoud van het tweede Boek.
Het tweede Boek van Mofes bevat de ge-
fchiedenis der Israëliten, vtin Jofephs dood
in het jaar i2370, tot in het tweede jaarna de
uittogt uit yEgijpten ( het jaar 2514 der wee-
reld ). Daar in is vervat een omftandig be-
rigt van de mishandelingen, welke aan Jacobs
naakomelingen, naa Jofephs dood, aangedaan
wierden; en van hunne verlosfing uit die ver-
drukking , door hunnen uittogt uit yEgijpten ,
onder het geleide van Mofes. Gelijk het eer-
de boek eene gefchiedenis van der Jooden
Stamvaderen behelst, zoo vervatten dit en
de volgende boeken eene gefchiedenis der
Natie zelfs. Naar de hoofdgebeurenis, wel-
ke daar in verhaald wordt, wordt het Exo-
dus of uittogt genoemd.
§ 23.
Inhoud van het derde Boek.
Het derde Boek, Levitlcus genoemd, om
dat daar in de dienst der Levitifthe Priesteren
is voorgefchreven, behelst alleen de gefchie-
nis des Joodfchen Volks, in dc eerfte maand
des tweeden jaars naa hunne uittogt uitiEgijp-
ten. Het behelst voor 't overige,
1°.