Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
< la >
§ 7.
iv. H^t gcwigt van de Boehn des Ouden Tes-
taments , om detzrher verband met de
Boeken des Nieuwin Testaments.
Het O. T. is eindelijk van een onfchit-
baar aanbelang voor ons, om het naauwe
verband met de Boeken des N. T. De ge-
fchiedenis van Gods weldaadig Beftuur met
zijne geloovige aanbidders, verha''1d in het
O. T,, Wordt in de Boeken des N T. ver-
der voortgezet. De beloften van den Mesfias,
in het O. T. geboekt, vinden wij in het N.
T. vervuld. De Zedenleer des N. T. wordt
in de lesfen , vermaningen , gefchiedenis-
fen en levensbefchrijvingen van Godvruchti-
gen onder het O. T., bekragtigd en bevestigd.
In de Boeken des N. T. worden plaatzen uit
het O. T. aangehaald, en veelmaalen wo/dt
'er op deszelfs inhoud, gebruiken en verorde-
ningen gezinfpeeld. Eene rechte kennis einde-
lijk van den inhoud des ü. ï ihekt zeer veel
tot een recht verfland van dé Boeken des N. T.
§ 8.
Met recht moosren wij verwagten.dat Boe-
ken , welkers inhoud zoo gewigtig is, in
dewelke God zelve ons zijne bevelen laat ver-
kondigen , en zijue heilrijke befchikkingen
no-