Boekgegevens
Titel: Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Auteur: Zange, Friedrich Christian; Visser, H.W.C.A.
Uitgave: Sneek: C. van Gorcum, 1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung in die Schriften des Alten und Neuen Testaments. - 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1348
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206314
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: Oude Testament: algemeen
Trefwoord: Oude Testament, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte inleiding in de boeken des Ouden Testaments: ten gebruike van den gemeenen man en der schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
/ < II >
eijn dus voor ons van het grootst belang, om
de beloften en voorzeggingen , die wij daar in
vinden, te vergelijken met het geen ons het
N. ï., nopens het leven, de geboorteplaats,
lotgevallen en zegeningen van J. C. verhaalt;
om zoo van de Godlijke zending van Jefus
Christus, tot verlosfer enleeraar der nienfchen,
overtuigd te worden,
§ 6.
III. Derzeher Zedenleer is gewlgtig.
De grondflagen der Zedenleer in deeze Boe«
ken vervat, zijn de zelfde, waarop ook onze
Heiland en zijne Apostelen hunne Zedenleer
gebouwd hebben. Alleen hebben de gezan-
ten Gods onder het O. T. dezelve minder
ontwikkeld, naar maate de levenswijs der
Jooden toen eenvoudiger, hunne betrekkin«
gen weiniger en hunne kundigheeden gerin-
ger waren. Jefus en zijne Apostelen, op
eenen anderen tijd en in andere omftandigheeden
leevende, legden het O. T. ten grondflage;
ontwikkelden de grondbeginzels der Zeden-
leer van het Ó. T. i vermeerderden en zuiver-
den deeze leere, overeenkomftigde gefteldheid
van het menschdom ; verbeterden het gebrek-
kige en dwaalende, *t geen 'er door Joodfche
Leeraars was bijgevoegd, en volmaakten de-»"
.zelve, S 7'