Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 97 )
♦'»ra lot , om de opzici-rrs eu ji<'tut:e«teii tc ver-
ju luieii, Ie leeren eü te troosten. (Welke nut-
tig/luid had de prediking ta/i Paulus? ~ U ai
dedett, de apostelen omtrent de gemeenten yan
Christenen ?)
Toen Paulu» van aijne derde reit in Jeru-
zalem terug kwam , toonden de foJeu zich zeer
u(i hem verbitterd, en wilden hem douden. De
llonieinfche bevelhebber beveiligde hem voor dc
woede der Joden, en liet hem naar deu land-
voogd tc Cejarea in Samarië brengen. Toen
de laadvougd wilde, ddt hi) zich te Jeruzalem
zoude verantwoorden, beriep Paulas zich op
het oordeel van den Keizer te Bom». Nu werd
Paulus met andere gevangenen in een fcbip
naar Rome gevoerd. Hij mögt daar afzonder-
lijk wonen , en er iedereen ontvangen , worden-
de ®lle»!n door een' foldaat bewaakt, (ffie werd
door eeii.' foldaat bewaakt 7 — Waar ? — Waar-
om was hij daar 7 — Hoe waa hij gevangen
geraakt ?)
P aul US bleef tc Rome twee jaren gevangen;
in welken tijd hij er vele Joden en Ronieineu
lot het Ckristendom overreedde. Hier fchreef
bij brieven aan de Christeugeuieenleu, van wel-
ke hem fomoiige onderftand toezonden. Na
zijne vrijftelling reisde hij weder door Klein-
Azië ^ vermeerderende de gemeenten, cn troös-
londe dc Christenen. {Bleef Paulus altijd ge-
vangen? — IFat deed hij gedurende zijne /{t ■
van^ertjchap ? — Waar bleef hij na zijne vrij-
fklling 1)
r.