Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 9S )
fcbaafd cn gevorderd in kennis, hoewel zij den
afgodendienst toegedaan waren. Zij waren topn
ook al aan dfe Romeinen onderv/orpen ; daar zij
tegerwoordig door de Turken Leheerscht wor-
den. (In welke landen deed Paulus zi}ne rei'
sen7 — Hoe Waren derzelver inwonersl — 11 ie
heheerschten hen toen; en wie nu?)
Paulus deed deze reizen in gezelfchap met
één of meer Christenen, Tot de Joden fprak hij
meest in hunne lynagogen, alwaar de Heidenen
hem ook wel lioorden. Vele Joden bicven ook
daar ongeloovig, cn hitften de Heidenen tegen
den apostel op De Heidenen warm meer ge-
Tiegen tot het omhelzen de^ Chrisletijke leer.
Door hunne afgodifche denkbeelden wilden Jïij
Paulus en Barnabas eens als goden veree-
ren, omdat zij, door oous kraóht, tene won-
derdadige genezing deden. Daarna flceiiigden zij
hen, omdat zij meenden, dat Paulus hun
vreemde godheden verkondigde. Offchoon Pau-
lus veel moest lijden, eh zelfs gevangengeno-
men en gegeefcld wierd, hij bezweek echtei
niet, maar bleef even ijverig in het overal ver-
kondigen van het Evangelie. (Hoe gedroegen
de Joden en Heidenen zich omtrent het onder-
wijs van Paulus?)
De kundige, welfprekende en ijverige Pau-
lus overreedde een groot getal Joden cn dui-
zenden Heidenen tot het geloof in jezus, en
ftichtle eene menigte gemeenten van Christe-
nen. Om de Christengemeenten te befturen en
ïc Richten, Helden de apostelen de bekwaam-
Hen tot opzieners of ouderlingen aan , alsmede
diakenen* Meermalen bezochten de apostelen
deze gtmeenlrn , of zonden naar dezelven hrie^
ven