Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 95 )
belijders van j izvs godsdienst? — IFaär krg^
gen zij dien naaml — Weet gij, welke Gods-
dienftige gezindheden tot het Christendom behoO'
ren, of Christenen zijn ? )
Ora dezen tijd begon de laatfte Joodfche ko^
King, Herodes Agrippa, zoon van koning
Her odes, de Christenen te vervolgen. Hi)
liet den apostel Jacobus, broeder van Jo-
annes, onthoofden, en Petrus gevangen
zetten. Doch door goddelijkr bcfcbikking ont-
kwam Petrus des nachts dc gevangenis, cn
Herodes Agripp» flierf kort daarna aan vcr-
fchrikkelijke pijnen. (IVat had die koning om-
trent de christenen gedaan ?)
§4. Paulus verbreidt het Christen-
dom buiten Palestina, onder Jo.
den en Heidenen.
Van nu aan werd Paulus de grootfle uit-
breider van het Christendom, voornamelijk on-
der de Heidenen. Hij deed drie reizen , om do
menfchen in den godsdiens.i. van Jezus teondcr-
wijzen. De eerße reis deed hij door Klein uizic ,
dat nu Natolie heet, en tusfchen de Zwarte cn
Middellandfche zee en den Eufraat ligt. De
tweede- en derdemaal reisde hij, Aoot Klein.^ziê,
naar Europa y in Macedonië en Griekenland,
( Wie weet nog, volgens § i van het V Tijd-
vak , waar deze landen Uggenl)
De inwoner» dezer landen werden Grieken,
genoemd; ook woonden onder hen Juden, die
er hunne Synagogen hadden. De Griekan vau
Macedonië en Griekenland waren toen zeer bc-
fchaafd