Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'{ 94 )
j
Met verbaasdheid zagen de Joodfche vereerders
Van JKZus, die met Petrus waren, Ijet ge-
loof dezer Heidenen. En toen werdeti dexe lie-
den , op Petrus bevel , als belijders van j e-
2us gedoopt. [IFaarom werden deze Heidenen
gedoopt ?}
Toen de apostelen cn leerlingen van jezus
te Jeruzalem hoorden, dat deze Heidenen de
goddelijke leer hadden aangenomen, verblijd-
den zij zich. Doch eenige belijders uit de Jo-
den keurden het af, dat Petrus de Heidenen
bezocht, en met hen gegeten had. Toen ech-
ter Petrus het geheele geval hun veihaald
had, waren zij voldaan, en zeiden : ,, zoo heeft
dan Cr o D ook den heidenen de bekeering tot cfin
zalig leven gefchonken.^^ (PPie zeiden dat?)
Ku was dan de afkeer der Joodfche belijders
van jEZtrs tegen de Heidenen ovcr«ronnen, en
het Evangelie konde nu onder de heidenfche
volken uitgebreid worden. {Waarom kon de
leer van j e zva nubeter uitgebreid worden, dan
^oorheen l) 0 ,
Niet alJeen waren er vele gemeenten, die ^
JEZUS leer beleden, in het Joodfche land ont-
Xlaan, maar zelfs te Aniiochit in ^yriè was
er éénc onder de Joden geïlicht. Dc aposte-
len te Jeruzalem zonden er liarnabas naar
toe, welke van daar verder naar Tarjis reisde,
eu zijnen vriend Paulus mede te Antiochiè
bragt. Door hun onderwijs kwam er eene aan-
zienlijke gemeente uit loden en Heidenen, die
JEZUS leer beleden , en daar allereerst den naam
vau Christenen kregen. Terwijl men nu aan de
leer en den godsdienst van j E z u s den naam van
Christendom geeft, (Welken naam gaf men den
be- «