Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(93)
§ 5. Petrns breidt de leer van J
zus, iii Palestina, niet alleen
onder de Joden, maar ook on-
de^F^e Heidenen uit.
Terwijl de Joodfche Raad, voor eenigrn tijd;
de vervolgingen tegen do vereeiders van je-
zus ilaakte, werden er verfohtidwie gemeen-
ten in Judea, Galilea en Samaric geilichtv
De apostel Petrus reisde daar overal rond,
genas vele zieken, cn haalde vele menfchen
over tot den godsdienst van jezus. (IVaaf
deed Petras dat ? — IVat deed Petrus?;
Petras overreedde niet alleen velo Jodoa
tot het geloof in jezus, maar hij werd ook
de voorganger van den Heidenen het Evangelie
te verkondigen, en hen te doopen. Er was
een Romeinsch hoofdman tc Cejarea in Sama-
ric, die Cornelius heette. Deze hoofdman
vereerde met zijn ganfche hnis den waren oon,
deed vele aalmoezen en bad oon geduriglijk.
Hij liet Petrus verzoeken, om tot hem t«
komen. En zou Petrus niet tot zulk een'
godsdienAigen Heiden gaan? Do fodcn mogten
anders nict gemeenzaam met de Heidenen ver«
keeren; maar Petrus werd overtuigd, dat ie-
der mensch, die »od vreesten deugdzaam leeft,
aan ood behaagt, van welk een volk hij ook
zijn moge. (fVaarpan werd Petrus over^
iuigd ? — Dachten de Joden daarover ook
flOO?)
Nu ondcrrigtto Petrus aan Cornelius cn
een gezelfchap van Heidenen, wat jezus ge-
leerd, gedaan en geleden had, om het Evan-
gelie Vau vrede en heil bij ood te fticbfen.
Met