Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 91;
wet van Mozes gelasterd had. Stephanus
verdedigde zich wel tegen deze valfche aan-
tlagte, doch de bevooroordeelde Joden ileenig-
den hem dood-, [IFaarom Jleenigden zij S'te-
p h a n ns dood'i)
Na de Iteeniging van Stephanns werden
de belijders van jezüs zeer llerk vervolgd,
xoodat zij, behalve de apostelen, uit Jeraza-
lera weken, Niemand ijverde meer voor deze
vervolging , dan een jongeling, S a u 1 u s ge*
noemd. Hij was afkomflig u\t.Tarjis in C/-
Uciêy aan den noordoostelijken hoek van de
Middellandfche zee. Hij was te Jeruzalem, om
zieh in de Joodfche Godgeleerdheid bij den wij-
zen Gamaliël te oefenen. Omdat hij zoo
veel met zijne geleerdheid op had, ijverde bij
fterk tegen de belijders en de ieer van jlzus.
Hij zocht hen zelfs in de huizen op, en maak-
te, dat zij gevangen kwamen. [Zou Saulus
wel zoo gehandeld hebben, als hij jezus ge-
kend en zijne leer onderzocht had'} — JVat
moet dit lederen» lesrling en lederen mensch lee*
ren ? )
Door deze vervolging vlnglten de belijders
van JEZ us, niet alleen in de landfchappen van
Judea en Samarie, maar weken zelfs naar het
eiland Cyprus j naar Phenicié en Syrië, Phe*
nicis was de Areek lands, die tep noordei} van
het Joodfche land, langs de Middellandfche zee
lag, Syrië lag mede noordwaaits, doch meer
landwaarts in. En het eiland Cyprus ligt daar
tegou over in de Middellandfche zee. Zij maak-
ten de aldaar wonende Joden ook met den uods-
dier.st van J t z r s bekend. Een van hen, Phi-
lippus, fiichtte weldra eene gemeente in Sa-^
ma'