Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
Tot liet aankweeken van don reinen godsdienst
yan jezus werden zijne apostelen en leerlin-
gen, door Gons genadige befchikking, alleng»
in ll^at gefleld. Reeds op den tienden dag na
JKZV^ hemelvaart, op het pinkßerfeest, werd
de belofte van jezus aan hen vervuld. Zij
waren toen eendragtelijk in hun gewoon ver-
trek bijeen, terwijl Jeruzalem vervuld v/as van
Joden, uit alle oorden opgekomen. Onverwacht
hoorde men toen een geluid, als van een' hef-
tigen wind, en zag men vuur vlammetjes boven
hen zweven^ Onder deze verfchijnfeien ont^
vingen zij de beloofde bracht van o o i>. En
nu fpraken zij met zoo veel kracht en oyer-
tuiging, van de grootheid van den gocdertiere-
nen Vader der menfchen, en de eer van hun-
nen Zaligmaker, dat zelfs vreemde [oden
bet verllaan konden. {Hoe werden zij zoo cp^
gewekt^ en zoo yrijmoedigl — Wanneer ge"
beurde dat 7— Ouder welke ver/chijnfelenl)
Zoodra dit geluid gehoord was, kwam eene
groote menigte Joden zamen, om te zien,
\'!rat er gebeurd was. lenigen wilden hen be»
fpoftelijk maken; doch toen fprak de apostel
Petrus, met verheffing en nadruk, tot hun-
ne verdediging, £n door zijne redenen en ver-
maning werden bijna 3ooo Joden, als belijders
van JEZUS, aangenomen en gedoopt. {Wat
werden bijna Sooo Joden? — Hoe kwam dat?
Hoe kwam Petrus zoo aan fpreken ?)
N-ii werd de leer van j: z tï s tc lern^alcm
uitgebreid, en derzelver belijders werden, om
hunne godsvrucht, ondei^ltng'^ liefde en een-
dragt , geacht en dq:;ehjka vermeerderd. Oe
onder hen verkochten huniie
F 5 vas-*
vermogendllen