Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
&0Ü geworden zij; [IFat moeten wij nog in
dit tijdvak lezen ?)
Eeu zeer zwaarwigtig en gevaarlijk werk had-
den j p, z Li s navolgers nog te verrigten. Hoe
gevaarlijk was het, om JEZUS als den M e s-
f i a s tc erkennen , dien de Joodfche priesters
zoo hitter vervolgd cn ter dood veroordeeld haal-
den 1 Nog gevaarvoller wrls het, om zijne gods-
dienstleer öls de beste, als Goddelijk, te ver-
kondigen! Zïj moesten, daarom, voor J R u s
en zijne leer alles over hebben, en er zelfs
armoede, hoon, vervolging, ja den dood zelfs
oor uitilaan willen. [ Waarom was het werk
de** apostelen zoo zwaarwlgtig en gevaarlijk!)
De apostelen en leerlingen van lEZUS na-
iiirn de Joodfche .plegtigheden nog in acht, cn
vierden ook den Joodfchen fabbat op zaturdag^
7tj kwamen echter ook, veelal, des zondags bij-
een 3 omdat j K z tT s op zondag uit den dood
herrezen was. Naderhand werd de zondag de
vastbeilemde dag voor de godsdiefistoi;fenin«cn
van de belijders van J e Z u S leer. [Is de. zondag
niet alti'd heflemd geweest voor de godsdienst-
oefeningen? — Op welken dag oefenden de eer-
Jle belijders van j tv Z U S leer den godsdienst idt ? )
Door het inachtnemen der Joodfche plegtig-
heden werd de leer van jiizus door de JoJen
minder vcracht, derzelver belijders minder be-
nijd , on de Joden gemakkelijker tot het om-
helzen dier leer overgehaald. Doch den [ood-
fchcn afkeer, dien zij ook nog tegen de heiden-
fche volken koesterden, moesten zij fchielijk
overwinnen, om de leer van jEZUS ook on-
der die volken te verbreiden. [ÏÏ'^at moesten
iij Jchielijk o^erwinjien? Waarom l.)
Tot