Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(7)
lien eerden mensch af, tot bijna 4obo jaren na
hem. Deze Gcfchiedenisfen zullen wij in vi//
tijdvakken doorlezen. Zij behelzen de Cefchio-
denisfen van
1) het eci'fle menfcheugeflacht;
2) Noachs geflacht en de aartsvaders;
3) de Israëtiten door Oudilen en Regters be-
lluurd;
4) de Israëliten door Koningen geregeerd;
«n 5) de Israëliten onder de heerfchappij van
vreemde vorllen. (fVtlke verhalen zijn er in hel
O, T. te lezen ? — Zullen wij de Gejchiedenisjen
van het O. T. bij tijdvakken eens opnoemen?)
liet Nieuwe Testament befchrijft:
1) het leven en de lotgevallen van den God-
delijken Leeraar jzzvs, en de ftichting zijner
leer;
2) de uitbreiding van de leer van jxzirs,
door zijne Apostelen of gezanten. ( fVat be^
Schrijft het N. Tl)
De Schepping der Wereld en de
Vorming der Aarde.
Het eerfte, dat de Bijbel ons leert, is, dat de
wereld , of hemel en aarde , gefchapen, dat is ,
uit niets gemaakt zijn. Ofuieentgij, dat de we»
reld er altijd geweest is ? Eens waren er geen«
zon, maan noch Aerren, gecne lucht noch wol-
ken, geene aarde, menfchen, dieren, boomen of
gcwasfen. Er was niett; maar een oneindig We-
zen , de almagtige, wijze en goede coi» was er
van eeuwigheid. PFat is er niet altijd ge^.
weest? —
De goede o o d wilde, dat er eene wereld zijn
A 4 zor-