Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
Op vrVdag voor het foodfche paaschfeest werd
hij, door liet vooroordeel en den nijd des jood-
j'chen Uaads, fchandelijk gekruist; doch door
aanzienlijke mannen vereercnd hegraven. Des
zondags morgens daarop Aond hij weer luister-
rijk uiï het graf op ^ en na nog 40 dagen werd ^
hij iti heerlijkheid ten hemel gevoerd. (Wat
heêft I P.ZUS van zijn 3ofle tot in zijn 34fl.c jaar
gedaan en geladen?)
VII T IJ D V A K.
Het zevende tijdvak der Bijbelfche Gefchiedê»
nisfen is het tweede van die des Nieuwen Testa^
ments. Het behelst de gejchiedenisfen van dc
uitbreiding van het Christendom , of der leer
vau jhZüs, door de Apostelen. Het begint
met het verfcheiden van jezus van deze aar^^
de , en eindigt met de verwoesting van Jeruza^^
lem en de verjtrooijing der Joden* Het loopt
van het 34fi.e tot het 70fle jaar na de geboorte
van 1 E z u s. Deze gefchiedenisfen, eindigende
met de gevangenis van Paulus te Rome, leest
men in het Nieuwe Testament j in de Hande-
lingen der Apostelen. De overige ^ in § 5, zijn
uit andere oude herigten opgezameld,
§ 1. Uitbreiding van jezus leer
in Jeruzalem.
Tf.ZUS had aan zijne apostelen bevolen, om
zijne leer over de aarde te vcibrcidcn , eu hun
daarbij de kracht en gunst vau o o n beloofd-
In dit tijdvak moeten wij jiu lexcn , hoe zij
nan de verbreiding van jEZus leer voldaan
hebben, en of hun de beloofde kracht van
F 4 0011