Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
^dea reinen godsdienst des harten en een heiligj
deugdzaam le\>en^ flij beval zijaen leerlingen ,
om de leer van dezen godsdieiist over de aarde
te verfpreiden, en derzelver belijders te cfot).
pen. Daarbij beloofde hij hun, dat cou^ kracht
en gunst, te allen tijde, met hen en hunne
navolgers zoude zijn. ( Wat beloofde hij hun? —
Aan wie beloofde hij dat? — Maar wat moes*
tenzij ook doen?)
Nu vertrok jëzits met zijne elf apostelen
■weder naar Jeruzalem- Daar fprak hij n^vg tot
hen over dc verkondiging zijner leer, en beval
hun te Jcruzalen te blijven, tot dat zij daartoe
kracht van ood ontvangen Iiadden. {Wat be^
loofde j tr. z u s zijnen apostelen ? — Waartoe zou*
de hun die kracht vooral dienstbaar zijn ?) —
Eindelijk leidde jezus zijne apostelen , op
^en 40'*®° dag na zijne opftanding, bnitcn Jc-
ruzalen, op den Olijfberg, Daar fprak hij zij-
ïien laatftcn zegen over hen uit, en werd ten
hemel gevoerd. Zijne apostelen Haarden hem
verwonderd achterna; doch jezus was geluk*
kig bij zijnen hemelfchcn Vader. Ku keerden
de apostelen, vol blijdfchap over het geluk
van hunnen Ueer, terug naar Jeruzalem. En
daar bleven zij wachten op de beloofde kracht
van oon, cn loof den o o n dagelijks in den
tempel, {Waar leidde jezus zijne apostelen
heen? — Wat gebeurde daar met jezus? —
Wat deden de apostelen toen?)
Zoo had dan jezus zijne leer, tot zalig-
heid der menfchen, geflieht. Van zijn .^oftc
tot in zijn 34fte jaar had hij onafgebroken,
in Judea en Galilea van het Joodfche land,
zijnQ leer verkondigd ea ongelukkigen geholpen»
• Op