Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ «5 )
er JEZUS niet meer in. Ook zagen Joanne*
en i'et rus bem niet in het graf, maar wer-
den echter gewaar, dat hij leefde. Nog den-
zelfden dag zagen vele leerlingen en vriendin-
nen JEZUS levend, en vertelden elkander vol
blijdfchap: ,,de Heer is tvaarlijh opgeflaan.'"
( fVat vertelden de leerlingen van j e z u s aan
elkander 1 — Hoe hadden zij dat ontdekt ?)
De apostel Thomas had j e z u s nog niet
weder levend gezien, en konde ook niet geloo»
^cn, dat hij leefde, of hij zelf moest hem ge'
zien hebben! Dat gebeurt anders ook niet;
dat een dood mensch weder levend op aarda
verfchijnt. Gou had jezbs uit den dood op-
gewekt, opdat het blijken zoude, dat je zus
en zijne leer en zijn leven aan ood behaagden.
(^Waarom had ood jezüs uit den dood opge-
wekt ? — Z.ou dit wel met j £ z u s gebeurd zijn
indien hij misdadig en zijne leer verderfelijk
ware geweest 1)
Op bevel van jezus waren zijne leerlingen
van Jeruzalem weder naar Galilea gereisd. Des
zondags na jezus opftanding waren daar velen
van hen bij elkander, en des avonds veifcheen
jEzua in hun midden, jszus fprak toen
Thomas aan; Thomas zag hem, en nu ge-
loofde hij ten volle aan jezus opRanding uit
den dood. {Bleven de leerlingen van jezus,
na zijne opfianding, in Jeruzaleml — Hoe
werd 'ü h O la as overtuigd, dat jtzus weder
leefde 1)
Naderhand kwamen wel 5oo leerlingen en
vrienden van Jezus in Galilea op den berg,
nabij Kapernaum, te zamen. Liier vervoegde
sich JEZUS bij beu, en fprak tot over
F 3 den