Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 84 )
Nikodemnsj een leeraar. Deze mannen bal-
femden het lijk, en leiden het in een nienw
nitgehouwen graf, in 't bijzijn van eenige vrien-
dinnen van JE zvi. ( IVaaruit blijkt het, dat
j e z vs ook nog vrienden in den Joodfchen Raad
hadi)
5 5. De Opftanding en Hemelvaart
van jjEzvs.
De Joodfche Raad had, door den Romein-
fchen ftadhoader, Jezws van het leven be-
roofd; doch zijne verhevene godsdienstleer 'vras
niet met hem op de aarde uitgeroeid. Zijne
apostelen, zijne leerlingen en zijne vrienden
en vriendinnen herdachten zijne lesfen en zijn
deugdzaam voorbeeld met een' dankbaren traan.
(Hield de leer van j ji z u s met xijnen dood
niet op?)
Maar om de leer vau jszvs op aarde te
bevestigen en uit te breiden, daartoe was nog
niet alles met hem afgedaan. Jezus, dei
vrijdags aan een kruis gedood, en vóór zon-
nen ondergang in een graf van eene uifgebou«
wene rots begraven, moest zóó niet van de aar-
de verdwijnen. Naauwelijks begon de morgen
del zondags te fchemeren , of de aarde beefde
■weder, en het graf van i Ezvs fchudde. Go n ■
almagt gaf toen aan het ligchaam van iizus
liet leven weder, om eeuwig te leven. {Wat
gebeurde er met ) e z u s ? — fPanneer? — Waar-
em gebeurde dit nog met jnzus?)
Do vriendinnen, welke het balfenien van jt-
E D s gezien hadden , gingen des zondags mor-
gens naar het graf, om jezus op nieuw te bal-
femen. Zij kwamen bij bet graf, maar vonden
er