Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
Nii werd juzüs eerst gegee/eid, en vervol-
jrens buiten Jeruzalem, naar den kruisberg Gol^
gotha , geleid« Het was des vrijdüqs rnor^pn»
te negen uren, toen hij, tnsfeben twee moor^
denaays, aan een kruishout opgehangen werd^
Zijne handen en voeten werden aan een kruis-'
houtvast geklonken, zoodat ji;z rs, onder ijs-
felijke fmarten , langzaam moent fier ven.
ke Jmaad en /mart werd Jezus aangedaan?)
De onfchuldige jezus onderging al dien hoon
en fmaad, met het grootlle geduld. Aan het
kruishout bad hij nog: ,, Vader! vergeef het
kwaad aan mijne vijanden: zij weten niet,
wat zij dnen,^^ [Wat had jezus aan het
kruis ? —. Zouden de meeste meujchen zoo wel
gejproken hebben ? )
Toen J j; 2 u s drie uren lang aan het kruis ge-
hangen had, ontftond er eene ontzettende duis-
ternis , die van 's middags te 12, lot 's namidr
dags te 3 uren duurde. Na deze drie uren riep
JEZUS; Vader! aan u beveel ik mijnen»
geest — en zoo üierf hij. {Wat riep j e^
zus? — Wanneer
Oogenblikkelijk nadat j e z tr s geAorven vraa ,
herstte eene geduchte aardbeving los. Velen/
die JEZUS befchimpt hadden, werden nu vol
angst en benaauwdheid^ Len Roineinsch over-
Jle riep hierbij uit: Waarlijk ^ deze mensch
u^as onfchvldig en oous zoonV^ {Wat riep dc
hoofdman uit P — Waardoor kwam dap?)
Des vrijdags avonds, een weinig voor zon-
nen ondergang, verzochten twee aanzienlijke
mannen uit den Raad aan Pilatus, dat zij
het lijk van Jtzus van het kruis mogten af-
nerren. Zij waren Jozef, een raadsheer, ^n
t 2 Ni-