Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 79 )
Klerken; ( TFat was bijzonder ï'n j e z ü s op te
merkenl — fl'aarin was üojos kracht bij JE-
ZUS op te merken ? )
Ieder bewonderde jezus wijsheid in het
fpreken, elk ilond verbaasd over hetgene hij
vrrriglte. Van alle oorden kwamen vele men-
IVhen tot 3 e z ü s, om hem te i;ien en zijne
lesfcn te hoortn. Ook had hij vele leerlingen^
die Iiem veeltijds achterna reis len, en de men-
fchen doopten, die in Jj^zus geloofden. Eens
■was hij met zijne leerlingen den berg nabij
Kapernaumf en eene groote menigte Dienfcheu
"Wss er op en rondom den be»g te zamen.
Jßzus hield toen eene uitmuntende ])redikatie
of redevoering, die in de?» Bijbel, hij Matth.
5, 6 en 7, te lezen is.' {Waar hield j£zus
die predikatie ? — Had hij ook toehoorders ? —
Wciarvan kwam het, dat er altijd zoo vele
menfchen tot hem kwamen ? )
Toen JLzus op den berg bij Kapernaum het
Tolk leerde, koos hij nit zijne leerlingen twaalf ^
die hij Apostelen of gezanten noemde, Zij wa-
ren Simon Petrus en zijn broeder Joan-
nes; Jacobus en Joannes, zonen vaa
Zebedéns; Philippus en Eartholome-
us; Thomas en Mattheus; Jacobus, zoon
van A 1 p lï e u s , en Judas Thaddens, S i-
monen Judas Iskariot. Deze Apostelen
jjiaakte hij bijzonder met zijne leer bekend.
Hij zond hen eens bij tweeën nit, om zijne
Jeer in de Heden en vlekken van het Joodfche
land te verkondigen. (^U'elke perfonen koos hij
onder zijne leerlingfin uitl —• Weet gij zijnt^
^il\QBtelen te noemenl)
§ 4.