Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
die aan den oever Honden, te kunnen ïecrcn.
( Wanneer begon jezus zi/n leeraaraamht ? —
Waar leerde hij het volkl)
Tegen de feestdagen reisde hij, even als an-
dere Joden 5 naar den tempel te Jeruzalem in Ju*
dea. Op alle plaatfen, die hij doorreisde, zoo
wel als in den tempel, was hij gereed, om het
volk te leeren. Eens bleef hij een' geheelen
winter te Jeruzalemy om dagelijks in den tem-
pel zijne leer te verkondigen. {Bleef hij al-
leen in Galilea leerenl — Waar dan nog meerl}
Jezus leerde veeltijds door gelijkenisfen of
leerzame verhalen. Eens vergeleek hij eenen
Leeraarbij eeuen Zaadzaaijer (*), liij fprak de
gelijkenis van den rijken man en den armen L a-
2 ar US f-j-). Ook leerde hij de gelijkenis vaa
den verloren zoon f^), vau 'den barmhartigen
Samaritaan (**) en npg vele anderen meer.
Zulke gelijkenisfen konden die menfchen het
best begrijpen. {Op welke wijze leerde j e zv 9
veeltijds ? — Wie weet eenige gelijkenis]en van
JEZUS te noemen? — Weet ook iemand eene
gelijkenis van jezus te vertellen?
Jezus traclitte het volk niet alleen wijzer
cn beter tc maken, door zijne leerj maar hij
<leed het ook altijd en overal fioed; en gods
gunst was daarin met hem. Als jezus bad,
als JEZUS fprak, dan was de kracht ifan God
met hem, in het genezen van zieken ^ kreupc'
len, blinden en dooven. Ja, in nog veel meer
andere dingen was a o d s kracht bij hem op te
mér-
(*; Luk. 8: 5-15. f Luk. 16: 19-31-
Luk, 25: u-15. c*^ LuL xo; 30-37.