Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 77 )
tißheid voegde. Ouder liet doopen werd Jo-
annes goddelijk civertui^d, (lat jzzvs het
geliefde kijid vau ood, de M e s f i a s , de Z a-
liginaker der menfchen was. (^H'aarvan
werd Joannes overtuigd 1)
Na den doop wilde j ji z ü s het fliehten vau
eenen beteren godsdienst, tot zaligheid der men-
fchen, beginnen. Vooraf gitig hij in do een-
zaamheid, oin zich met vasten, overdenkingen
en gebeden tot zijn gewigtig werk voor te bei ei-
den. ( M at deed hij vóór het beginnen van zijn
werk ?)
Jezus voorzag de moeite en het gevaar,
om den Joden de nietigheid van hunne gods-
dienstplegtigheden te leeren, en aan hen him-
iie bedorvenheid onder het oog te brengen.
Sterke verzoekingen ondervond hij ook, om zijn
voornemen en werk te lateu varen. fJoch de
ïnenschlievende Jezf» wilde gaarne hun ver-
ßand verlichten, hen van de zonde verlos/en,
«n hen zalig maken. £n zijn itandvastig ka-
rakter verachtte daardoor alle zwarigheden,
cn liet zich niet door het gevaar nffchrik-
ken. {Waarom wilde j £ z u s zijn werk niet na-
iaten?)
Jezüs was 3o jarenoud, toen hij als leer-
aar des volks optrad, om de menfchen te ver-
lichten en te vei beteren. Eerst leerde hij ia
zijne woonplaats te Nazaret; doch naderhand
hield hij zich op te Kapernaum, aan het Ga-
lilefche meer. Hij reisde ook door Galilea ea
leerde het volk , veelal in de fynagogen, van
plaats tot plaatx. 'Te Kapernaum ging hij meer-
malen in een fcheepje, om de menigte menfchen,
die