Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
Jxzus nam vervolgens al meer en meer toe
in grootte y in wijsheid ^ in gunst bij god cn
menfchen. Zoo werd x i: z v s de gezegendfte
jongeling en de verkeuenjle mensch. Nooit is
er een mensch geweest, die zoo in de giinst
van god Hond, als jezus. {Waardoor was
j K z u s zoo gezegend en verhevenl)
Alle menfchen zijn tinderen van o d , om-
dat GOD hun Schepper en weldoener is. Maar
JEZUS was het eenig/èe hind, dat oon zoo
lief had. Gods kraclit was ook zoo bii je-
ZÜ5, als er nooit bij eenig mensch geweest is*
§ 3. j£2us mannelijke leeftijd.
Toen JEZUS bij do dertig jaren oud was,
was er een profeet onder dc (oden, die J or
anncs de Dooper heette. De profeet Jo*
annes predikte, dat de menfchen zich moes-
ten hekeeren: dat is, het kwade laten en het
goede doen» En allen, bij wicn zijne pre-
diking ingang vond, doople hij in de rivier
dc Jordaan. Van dit doopen ontving hij den
naam van Dooper, (Ij^elk hijzonder perfoo'i
was er onder de Joden , toen jezus om de Zo
jaren oud was? — fVat preaikte hij? — IVaar^,
om keette kij de Dooper ? )
De profeet f o a n n e s zeide ook, dat de
lang verwachte M e s f i as nu haast onder de
menfrl en verfchijnen zoud», Jezus reisde
toen ook van Galilea tot Joannes, om van
hem gedoopt te worden. f o a n n e s zeide :
,, Gif zijt veel waardiger^ dan ik, en zoude
,, ik U dan nog doopenl'^ Doch jezus be-
duidde Joannes^ dat hem thans deze plcg-
tig-