Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
te JeruzqUm zoude komen, en daar lofzangen
booren ter eer vau Gon. O! hoe aan_enau.m
was dit voor het godvruchtig hart van j ezusI
{fVat was aangenaam voor j r, z v s hart?j
yFaar zoude hij die lofzangen hooren ? — Hoe
deden zij de reis ?)
Zoodra de f'?eftdageu ten einde waren, ver-
trokken Jozef en Maria weer, in gezeifchap
van hunne vrienden eu bekenden, naar Nazam
ret» Zij meenden, dat j e zv b ook bij het
gezelfcliap was; zij vroegen naar hem j maar
)»ij was cr niet bij. O, hoe waren zijne ou-
(Jcis ongerust / Terfload reisden zij teiug naar
Jeruzalem en zochten hem op.
Zi] vonden jezus in eene der leerfcholen
Van den tempel. De Leeraars zaten daar met
huüne leerlingen; en jzzus zat in hun mul-
ueii. Hij hoorde van die Leeraars lesfen der
wijsheid; en beantwoordde hanne vragen met
zedigheid en verjland. Hoe Itondcn de Leer-
aai» t>ver de wijsheid van jezus verbaasd! —
tSooit had een kind zóó gefproken als hij. {Waar
ea hoe vondea zij jezus? — fVat deed Jezus
inde leerfchooll)
Toen Maria in die leerfchool Jezus zag,
zeide zij: j^Kind! waarom hebt gij ons zoo
gedaanl uw vader en ik hebben, u met angst
gezocht^ lieve Moeder zeide hij,
yygii wist immers wely dat ik altijd gaarne
f/bezig ben in de zaken mijns hemelfchen Va^
,, ders,^^ Hij ftond toen terllond op, en ^ing met
zi ine ouders naar lazaret terug. (IFaarom
was / K z u s in> de leerjchool gebleyfenl)
Je-