Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 74 ) ■
(Tan niet het voortrelTelijkfle kind der wereld
geweest ziin? {Waarin was het kind Jezus
zoo voortreffelijk?)
Al zijne geestvermogens befteedde hij Let
meest, om god te leeren kennen als het vol-
maaktße en liefderijkfle wezen. Veel dacht hij
na over des menlchen natuur, en neigingen,
en deszelfs befeemmlng, niet alleen voor deze
aarde, maar ook voor een volgend eeuwig Ie-
len. Zoo groeide JbZvs op in ware wijsheid
en diepe menjchenkennis. (In welke wijsheid
en menjchenkennls oefende |i.zus zich?J
Bij al deze verhevene wijsheid, was /ezüs
zijnen ouders altijd ^e/ioor:saa'n. Door zijn ne^
derig, vriendelijk cn*liefderijk gedrag won hij
de gunst van ieder mensch^ die hem leerde
kennen. En in alle omllandighedeu kon mea
opmerken, dat jezus bovenal in de gunst vau
e- o 1) was. (Wilde de wijze jezus nog wel
naar zijne ouders hooren ? — Hoe gedroeg hij
zich jegens de menfchenl — Hn wat won hij
door zijn deugdzaam g^dragl)
'I oen J£zus twaalf jaren oud was, zou hij
met zijne ouders naar Jeruzalem reizen, om
aldaar het Joodfche paaschfeeft weder te vie-
ren. Alle Joodfche mannen gingen tegen zulke
feestdagen naar Jeruzalem^ docli de vrouwen
gingen, om de verte der reis, niet altijd mede.
Nu zoude Jozef niet alluéa, maar Maria en
JEZUS zouden ook mede reizen. (Waar naar
toe zouden zij reizen?)
Zulke reizen deden zij in gezelfchap van
eene groote menigte vrienden en bekenden.
Jezus was blijde, dat hij nu in den tempel
te
.i