Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
Aanftonds gingen de herders naar Bethlehem^
o.n het kind jezus te zien. Zij verheugdeti
zicli over j ^ z v's geboorte, en vertelden aan
M aria, wat hun wedervaren was. Zelfs kwa-
men er, nit een oostwaarts gelegen land, ge-
leerde Joodfche mannen, eerst te Jeruzalem en
daarna te Bethlehem^ mot gefchenken tot j e-
ZU8. {IFie ku^amen bij J£zus, om hem te^
zienl fp'at deden de herdersl)
Jozef en Maria reisden vervolgens weer
trvng naar hunne woonplaats te I^azaret in
Galilea, Zij waren verwonderd over alïes,
wat men van Jezüs fprak, en wat met hem
gebeurde. Hierdoor werden zij opgewekt en
aangemoedigd, om |ezus zoo gezond eu ze-
delijk op te* voeden, als hun mogelijk was.
( Hoe voedden J o ze f en M aria het kind Je-
zus 0/) ?— IVat wekte hen daartoe opl)
Topn JEZUS geboren werd, waren er al om
de 4000 jaren lang, na Adam, menfclicn op
aarde geweest. Omdat Jezus de grootllo
weldoener van het nienschdom werd, begonnen
de Christenen de jaren na Jrzus geboorte wc*
der van één af te tellen. ISu fchrijven wij
al weder het jaar achttienhonderd en .... ;
{Hoe lang is het du^ verleden ^ dat jezus ge-
boren isl— Bn hoe veel jaren zijn wij nu
ongeveer na da m"?)
§ 2, Jezus Kindschheid cn Ion-
ge li n g fc h a p,
Jezus wies vervolgens voorfpoedig op, Ifij
werd fchoon, gezond en ßerk van ligchaam,
cn had de h^ste geestvermogens. Zou j 1; z u s
E 5 dan