Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
fcbreven worden, leder Jood moest zich la-
ten opJeekeDCn Ier plaals , waarvan zijn ge-
flacht afkomflig was. {Wat hevel gaf keizer
jl ug ua tusl — Waar moesten de Joden zbtih
laten opteekenen ? )
Onder de Joden was eene Hille deugdzame
maagd, Maria, Zij wav de bruid van een'
braven jongeling. Jozef, eenen timmerman.
Jozef cn Maria woonden beide te Kazaret
in Galilea, Zij waren afkomftig ujt het aan-
zienlijk geflacht van koning David, uit Beth-
lehem in Judea, Zij moesten daarom van Na'
zaret, uit het noorden van Kanaän, naar
Bethlehem, in het zuiden van dat land, reizen ,
om zich te laten opteekenen. ( //tc moesten
de reize doen ? — Welke reize was dat V —
li 'aarom ? )
Maria werd door non bcvoorregt, om moe-
dervan den verwacht wordenden Mesfias, ick
worden, l'e Bethlehem zijnde, werd haar hec
fchoone kind geboren, dat eens die verheven
man, de Mesfias, de llichter van den nieu-
wen godsdienst zoude zijn. Zij noemde dit kind
3EZÜS, dat is Heiland of Zaligmaker;
omdat alles, wat hij leeren on doen zoude,
tot geluk en zaligheid der mciifcheii zou die-
nen. { Wat kind werd er te Bethlehem ge-
borenl — Waarom heette hij jjezus? —. tFat
man zou hij dan wordenl)
Des nachts, toenJLZvs geboren wer J, hoed-
den eenvoudige, doch vrome herders hun vee
buiten Bethlehem. Deze kregen het goddelijk
berigt, dat jezus, de Mesfias, geboren eu
dat daarover blijdfcLap ijt den hemel was.
Aan ■