Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 73)
Grieken als Romeinen , door hunne vorderingen
in de wele:ifclïappen, reeds zeer verbeterd.
Doch hunne denkbeelden, omtrent de natuur
\\n GOP en zijnen dienst, waren nog duister
en verward. Het was dus een gefchikte tijd,
om eenen nieuwen godsdienst voor Joden en
Heidenen daar te Hellen, die eene betere kon-
nis en vereering van ooD verfpreidde [Waar^
om was het toen een gefchikte tijd, tot het
daarfielUn van een^ nieuwen en algemeenen»
godsdienst ? )
Volgens de godvruchtige verwachtingen van
de eertijds levende Profeten, moest er een
man verfchijnen, die een' beteren godsdienst
zoude daarftellen. Eenige deugdzame joden
leefden in flilte, en hoopten op dien man,
welke hunnen godsdienst en hunne zeden zoude
verbeteren. Dezen man noemden zij den Mes-
fias, dat is, een gezalfde of koning^ ( fVelh
'^enen man verwachtten de deugdzame Jodenl)
Alle joden hoopten op eenen M e s f i a s ;
maar de-meeste dachten, dat de Mesfias een
aardsch koning zoude zijn. Zij meenden, dat
hij rijk zoude wezen, vele f'oldaten hebben,
en hen van de heerfchappij der Romeinen i^erlos"
/ert zoude. Zij dachten niet, dat het veel beter
ware, dat hnn godsdienst en de mrnfchen ver-
beterd wierden. ( IVelke verkeerde denkbeelden
hadden de meeste Joden van den vurwacht wor^
denden Mesfias?)
Augustus, die, voor 3o jaren, de eerile
keizer over het Romeinfchc rijk geworden was,
regeerde ook nu r.og. Deze gaf nu een bevel,
dat alle menfchen in zijn rijk moesten opge-
E 4 fchre^