Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
UlJßELSCHE GESCHIEDENISSEN.

INLEIDING.
W
elaan! nn zullen wij Qefchiedenifijen le-
zen. Gefchiedenisfen zijn veriialen of vei tel-
lingen van i4^are gebeurtenisien Ik mdg zoo
gaarne eeiie vertelling hooren, of lezen van iels,
dat waarlijk gebeurd is. Met verlellingen vaa
zot Ie dingen of fprookjes van fpoken heb ik
niets op.
Deze Gefchiedenisfen Haan in den Bijbel ta
lezen. De Bijbel is een dik boek, waaruit de
Leeraars in de kerk aan liet volk veel goeds lee-
ren. Omdat-de Gefchiedenisfen van dit boekje
in den Bijbel te lezen zijn, daarom heelen zi}
Bijbelfche Gejchiedenisf^» ( fVat zi n Gtfchle^
deniafen? En waaram heettn deze Bijbelfche
GcJ'c/iitdeniüfen ? )
in den Bijbel kan men lezen, u^at en hoetioi}
aan de eerfle menfcheii geleerd heeft, hoe zij
Kern vereeren en leven moesten, om aan ö o 0 te
behagen. Ook ftaat er in, hoe odd deze men-
fchen bewaard heeft, opdat andere volken vaa
hen deze kennis van »od zouden kunnen leeren.
En hoe non de vromen onderrigt en gezegend,
en de goddeloozen vermaand en gcftiafi heeft,
kunnen wij er ook in lezen ( 14 elke zaken kuti'
nen wij al in den Bijbel lezen ? )
Wat is het goed, dat wij den Bijbel hehben !
"Wii moeten ons nu rnaar wachten voor alles,
wat GOD in den Bijbel heeft laten verbieden,
cn waarover Hij zijn ongenoegen heeft betoorKL
A3 En