Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
y. Ï IJ i) V A K.
Hct vijfde of laatfle tijdvak des O. T. behelst
de .gefchiedenisfen der Israëliten of Joden, on-
der de heerfchappij van vreemde vorsten, liet
begint van omtrent 600 jaren voor ïezus, ea
loopt tot aan de geboorte van iezus. De eer-
fte 70 jaren varen de Joden in ballingfchap
in Babyion. Vervolgen» waren zij, in hun
land, ruim aoo jaren, onder de opperheerfchap-
pij der Perzifche koningen; tien jaren onder
Alexander den Grooten; omtrent u5o jaren beur-
telings onder de Egyptifche en Syrifche konin-
gen, en Co jaren onder de Ronieinfche opper-
magt. {lioe veel jaren waren dat te zamenl)
Deze gefchiedenisfen leest men, deels, inden Bij-
bel, in het boek van Daniël, Esra, Nehemia en
Esther; en, deels, in ithoekcndiér Makkabeérê.
§ i. ©c 3;a&cn in be 70 jariae
ballinrji'cïjap ban 1J5alipIon
cn Dnöcr te/ ruim/ 200
jarige IjccL-fcgappij
öer f»er5en.
.Rn tuaren bc 3'abcn bet ban Ij«" I^nö tacs^
0eboerb/ cn niaesten alé öaiüngcn in 25aljn'
ïan brrfteeren. ijun fcIjoDnc tempel tnas ber=
ïnanb/ en ijicc Dabben ^y geen gelioutu/ iDaar=>
in sü 430ÏD opcniijlf bereetcn üonben. a^an
Jjumie ïanbenjcn fiernofb/ ïionbcn sij geene
b nichten berjanieïen. goe nnberbanbcn 50
nu/' ijoe bcei gaeb^sö berïaren ijabben! ïl?efö
eenen