Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
bastering in den godsdienst en de zeden des
vollvs. O! hoe waarfchuvvden zij het volk te-
gen de afgoderij! hoe vermaanden zij hen, otn
tïoD' alken te vereeren, en hunne zeden te
verbeteren! Ook moesten de niepigvuldige oor-
logen, die de naburige vorsten hen aandeden ,
het volk tot inkeer brengen ; doch het was ver-
hard en verbeterde zich niet. (^Gcbeurds er
niets tot teregtbrenging yan het Israëlitisch
volk ?)
Ten tijde van Ach ab, den flechiften koning
van Israël, leefde de profeet E lia s. Ac ha b
liet zich, door zijne heidenfche vrouw, over-
halen, om het volk te dwingen, dat het een
baSlsbeeld als god vereerde. E1 ias deed toen
veel, om het volk te overtuigen, dat een af»
godsbeeld geen god is, en maakte de pries-
ters van dat beeld zeer befchaamd. (E^at deed
de Hechtfte koning Achab? — IVat deed de
profeet Eli as daartegen?)
Door het volharden in afgoderij en gruwe-
len maakten de Israëliten zich hunnen onder-
gang nabij. Door de oorlogen, die Israël te-
gen Juda, en die deze rijken met de naburige
volken gedurig voerden, verzwakten zij van
tijd tot tijd. Eindelijk riep de koning van Ju-
da den koning van Asryrie te hulp, om Israël
te veroveren. En nu kwam dc Asfyrifche ko-
ning Salmanasfar, overwon den koning en
het volk van Israël, en voerde hen naar zijn
land. (Wat veroorzaakten zich dc beide rijken.,
door hunne verdeeldheid., oorlogen, afgoderij
en zonden? — Hat ntbeurde er nu met ïs-
raëP.)
De