Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 57 )
hij de volksfeesten bij die kalveren honden, en
dezelve als goden vereeren. Hoe dom, hoe ze-
deloos en gruwelijk ging dit toe! Ach ! zij ver-
gaten den éénigen waren god, die hen zoo be-
waard en gezegend had, en werden zedelooze ,
bedorvene menfchen. {Wat voerde Jerobcam
in Israël in? — Op -welke wijze? — Onthield het
yolk van Juda zich van de afgoderij? — Hoe
werd het Israelitisch volk door deze afgoderij?)
Onder alle koningen, die erin Israël regeer-
den , was er geen, die braaf was: zij volgden
Jerobeam in de afgoderij na. Juda's ko-
ningen waren meer brave mannen, van welke
vele de vereering van god onder het volk in
gebruik hielden. Echter was ook het volk daar
zeer tot afgoderij genegen , waaraan ook eeni-
ge hunner koningen zich fchuldig maakten.
{Hoe waren de koningen van Israël en Ju-
da?)
Door den bloei van het rijk en den gods-
dienst, onder David en Salomo, was de
lust, tot beoefening der kennis van den gods-
dienst, zeer opgewekt. Van hier, dat er,
vooral na dien tijd, profeten^ dat is, wijze t
vrome en godsdienstminnende mannen kwa-
men. Ten tijde van Saul was er de profeet
Samuel; en ten tijde van David en S a 1 o-
m O de profeet Nathan. Gedurende de fcheu-
ring des rijks was er eerst Ab ia, toen Eli-
as, Eliza, Jona, Amos, Hozea, Je-
zajas, Micha en Joël. {Welke mannen
waren de Profeten ? — Wanneer hebben zij ge-
leefd?)
Deze profeten zagen met droefheid de ver-
D 5 bas-