Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(5Ö)
om? — Waarom is de raad vdn oude lieden
doorgaans beter, dan die van jonge lieden?)
Jerobeam werd dus koning over lo (lam-
men , welke in het noordelijk/Ie gedeelte des
lands, naar den kant van i^yr/J, vvoonden. Zijn
rijlc werd Israël genoemd, waarvan de hoofd-
ftad, eerst, Sichem en, naderhand, Samarië
werd. Rehabeam werd Konüig over de a
ftaiTimen, die in het zutdelijkfle gedeelte des
lands, naar den kant van Egypte woonden.
Zijn rijk werd Juda genoemd, waarvan Jeru-
zalem de hoofdltad bleef. {Hoe werd het Israë-
litifche rijk nu verdeeld?)
Hoe ongelukkig was deze fcheuring des Israr
êlitifchen of joodfchen ryks, hoe rampzalig
deze verdeeldheid des volks! In plaats, dat
zij te voren, vereenigd, de kleine KanaSniti-
fche volken in bedwang hielden, waren nu
hunne koningen zelve tegen elkander verbit-
terd. Was het nu bezwaarlijk, ora, ieder op
zich zelf, tegen die kleine volken te ftrijden,
hoe zouden zij het dan volhouden tegen de
magtieere koningen van Syrië, Egypte, Asfyric
en Babyion! {Waarom was de fcheuring des Is-
raëlitifchen rijks zoo ongelukkig voor dat volk ?)
Nog ongelukkiger was het, dat Jerobeam
den afgodsdienst in zijn land invoerde, en dat
het voTk van Rehabeam zich ook daaraan
fchuldig maakte, Jerobeam was bevreesd,
dat zijn volk, door het reizen naar de feestda-
gen , in Rehabeams hoofdftad Jeruzalem,
van hem zoude afvallig worden. Hierom liet
hij, op twee plaatfen in Israël, een gouden kalf
maken, en ftelde er priesters bij aan. Nu liet