Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 55 )
vcreering van den eenigen ware« god. Hij
had, even als andere Oosterfche vorsten, een
prachtig vrouwenhuis, waarin hij ook uitland-
fche vrouwen onderhield. Door deze vrouwen
lier hij zich, opzijn' ouden dag, tot afgoderg
verleiden. I)it fchandelijk voorbeeld moest wel
aan oon mishagen, omdat dit ook het volk
verleidde. (En waarom had god het Israëli-^
ttsch volk zoo bijzonder bzv^'aard en gezegend?
JFaarin moest Salomo dan wel aan god mis'
hagen? — Hoe werd hij tot afgoderij verleid? ~
Zijn kinderen wel zoo wijs als Salomo was?
IFaarvoor zijn kinderen dan nog meer vatbaar^
dan Salomo was?)
5 Het Israëlitifche rijk in
twee kleine rijken, Juda en
Israël, gefcheurd.
Na den dood van Salomo kwam het Israë-
litifche volk te zamen, om zijnen zoon Reha-
beam als koning te erkennen. Onder het volk
was een Jerobeam, die ook naar het ko-
ningrchap ftond. Deze en het volk deden aan
Rehabeau) het voordel, of hij hen zachter
regeren wilde, dan zijn vader Salomo ge-
daan had. Oude raadslieden gaven Rehabe-
am den raad, om hun gunstig te antwoorden;
doch , op raad van jonge lieden , antwoordde hij
liun fcherpelijk met dreigingen. Nu riep het
volk uit: ,,Wat hebben wij met Rehabeatn
te doenV" en kozen Jerobeam tot hunnen
honing. Alleen de (lammen Juda en Benjamin
bleven Rehabeam getrouw. (IFicns raad
mocU Rehabeam opgevolgd hebben?— IVaar*
D4 om ? ^