Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 54 )
en na 7 ja«n werd hij koning over al de 12
ftammen der Israëliter. {Hoe lang -vervolgde
Sa ui den moedigen David? — Wat werd er
toen van David?)
Hoe godvruchtig David ook was, en hoe
veel hij tot heil zijns volks deed, hij was ech-
ter niet volmaakt. Maar over eenen mispas,
dien hij beging, betoonde hij altijd opregt be-
rouw, en verootmoedigde zich voor god. Hij
Ondervond, niettemin, gods misnoegen over
zijne verkeerdheden. Zoo ondernam zjjn zoon
Abfalom, eenen aanhang te verkrijgen, en
2clf koning te worden. Doch deze vermetele
en ontaarde zoon ondervond ook guds mis-
noegen, en verloor, in den opftand tegen zij-
nen" vader, het leven. {Had David ook ge-
breken ? — Hoe gedroeg hij zich daar onder ? —
Hoe vermetel handelde zijn zoon Abfalom? —
Hoe gaat het dik-,vtjls met zulke ontaarde kin-
deren?)
David verfierde de ftad Jeruzalem met prach-
tige gebouwen , en maakte die tot de hoofd!ta,d
zijns rijks. Die godsvriend had ook het plan,
om er een' prachtigen tempel of kerk te bou-
wen ; doch dit werd eerst door zijnen zoon
Salomo, door 80,000 werklieden, in 7I jaar
volvoerd. Hierdoor werd de kennis en dienst
van den édnigen god aangemoedigd, en ieder
Israëliet uitgelokt, om in dat prachtig gebouw
zijnen god te vereeren. {JVat kwam er nu
ónder de IsraHiten\ tot aanmoediging van hun-
nen godsdienst ?)
Hoe jammer was het, dat deze wijze Salo-
mo, op het laatst, zelf niet vasthield aan de
ver-