Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 54)
David ijverde dus fterk, door den krijg, voor
de bewaring van de kennis van den eenigen wa-
ren GOD onder zijn volk. {Zoude die ^kennis,
zonder een gelukkigen krijgt zoo vel niet bewaard
zijn ?)
Hij zette door zang en fnarenfpel veel luister
aan den godsdienst bij. En door zijn voorbeeld
en zijne pfalraen bevorderde hij de ware gods-
vrucht des harten. Door dii alles was David
een man, die aan oon behaagde. {Waardoor be-
haagde David aan God?)
Saul werd door zijn i{oningfcliap hoogmoe-
dig, en verviel daarna in zwaarmoedigheiTl. Da^ '
vid hoedde toen nog zijns vaders fchapen, maar
was moedig en bedreven in de zang- en fpecl-
kunst. Men ontbood toen David gedurig aan
het hof, om te zingen en op de harp te fpelen,
om Saul weder opgeruimd te maken. {Hoekvain
David aan het hof van koning Saul?)
David toonde reeds, als jongeling, moed en
hart genoeg te bezitten, om voor zijn volk en
zijnen godsdienst te ftrijden. Toen, in het le-
ger der Filiftijnen, de reus Goliath den dap-
perften man uitdaagde, was hij aanftonds ge*
reed, om tegen hem te vechten. Hij nam ee-
nen (linger, en fmeet den reus eenen (teen in
het voorhoofd, en floeg hein met deszelfszwaard
dood. (^JVanneer eu hoe toonde David reeds
zijnen moed?
Na de overwinning van David op Goliath
vlugtten al de Filiftijnen. Sauls zoon Jona*
than vatte toen eene innige vriendfchap voor
David op; en ook Saul was zeer tevreden
cn hield hem aan 't hof. Doch toen de Israë-
-li-