Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
IV. T IJ D V A K.
Lit vierde tijdvak van het O. T. behelst de
gefchiedenisfcn fan de Israêliten onder de Ko-
ninklijke regering. Het begint met bunnen eer-
fien koning Saul, en eindigt met hunnen laat-
jlen koning Ze dekt a, of de Babylonifche bal-
lingfchap. Het loopt Van omtrent 11 co tot 600
jaren voor j e z u s. Dezegefchiedenisfen, onder
de koninklijke regering, leest men in den Bijbel^
in Samuels i"" boek, van het 9 '" hoofdftuk tot
het laatfle van zijn 2''® boek, en in de boeken
der Koifingen en der Kronijken.
S i. Het Israëlitifche volk onder
eenen Koning.
Nu kregen dan de Israëliten, in plaats van
eenen regter, eenen k on i ng tot hunnen regent.
Drie koningen hebben zij gehad, die over het
geheele Israëlitfche volk regeerden. Hun eerfte
koning was de zwaarmoedige Saul; op dezeu
volgde de godvruchtige David, en vervolgens
de wyze Salomo. QlVelke koningen hebben
over al de Israêliten geregeerd?)
Saul en zijn zoon Jonathan ftreden dap-
per tegen den overmoed der kleine Kanaani-
tifche volken, en maakten vele overwinningen.
De moedige David was nog gelukkiger in dea
krijg tegen deze*'volken, en verdreef hen over
de grenzen. Hierdoor vond Salomo, als ko-
ning, het land in rust en vrede, en het volk dus
meer voor de afgoderij beveiligd. {Hoe vond Sa-
lomo het Israëlitisch land en volk, toen hij ko-
ning werd? — Waardoor was dat veroorzaakt^)
D 2 Da-