Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 50 )
zonon; terwijl Eli, dit hoorende; achterover
viel en Ilierf. (If aarom mogen hinderen niet
wenfchen, dat hunne ouders en onderwijzers
hen niet firaffen ? — Tot wiens verdriet en na~
deel zoude deze Jïraffelooshetd zijnl)
De profeet Samucl was een braaf man cn
goed regter. Hij overwon de Filiftijnen vol-
komen, cn reisde door het land, om elk regt
te verfchaiTen. In zijnen ouderdom hielpen zij-
ne zonen hem in het regtcrambt; doch zij fpra-
ken het regt niet wel uit. Hierdoor kregen de
Israëliten een«n weerzin tegen eenen regter,
cn begeerden eenen koning, even als hunne na-
buren. {Wat regent hegeerden de Israelitenl —>
Waarom wilden zij niet meer eenen regter heb*
hen ?)
Zoo liep dan dit d«rde tijdvak, onder het be-
lluur der O üd ft en en Regters, ten einde»
Toen Mozes met de Israëiiten , den uiliogt
uit Egypte begon, was het voor de geboorlo
van JKzus ongeveer • • • • i5oo jaren;
Mozes beDuurdct hen in de A- —
rahifche woestijn als legerhoofd, 40 ''
Daarop belluurde I o z n a hen
vóór en in Kanaan, als legerhoofd,
i3 of om de........ 10--
De Regters belluurden hen om
de......... • • 35o ■
{Hoe veel jaren duurde dan dit tijdvak ?)
Dus was het nog voor den tijd
van Ji2us om de......1100 -
En toen kregen zij hunnen cerllen koning,
S*ul.
IV.