Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(49 )
dood hadden zij zulk een hoofd niet gehad.
Ieder Ham werd alleenlijk door zijne oudflen
belluurd, terwijl een hoogepriester voor den
godsdienst van al de la Hammen zorgde. {Hue
warden de Jsraèliter,, na Josua's dood, be-
Jiuurdl — Wanneer kregen zij een algemeen
befluurder én legerhoofd!)
Den man, die befluurder en legerhoofd der
Israëliten Werd, noemde men Itegter, Zij heb-
ben i5 regters, in den tijd van bijna 35o jar
ren, gehad, van welke Othniël dc eerfte,
en de profeet Samué'1 de laatfte was. De
junge en dappere Gideon, de onvooozigtige
Jüfta, de fterke Simfon en de hoogepriester
Eli zijn ook regters geweest. {Hoe veel reg-
ters hebben de, 'Israililen gehad! — Weet gij
eenige regters te noemen!)
Van deze regters leest men, dat zij, adn het
hoofd der Israëliten . derzelver vijanden verdro-
ven en overwonnen , als hun volk berouw van de
afgoderij en zonden betoonde. Ook leest men vau
Jefta, dat hij eene onvoorzigtige gelofte deed,
om welker vervulling zijne eenigfte dochter
moest flerven. {Wat leert u dit!)
Simfon deed, door zijne buitengewone fterk-
te, den Filiftijuen wel veel nadeel; doch hij leef-
de ongodsdienstig en ongebonden. Door zijn
ongebonden gedrag, kwam hij in de magt der
Filiftijnen , welke hem gevangen hielden. {Wat
was voor hem beter geweest, dan zijne fïerkte ?)
Do regter Eli beftrafte zijne zonen niet, als
zij kwaad deden. Hierdoor werden zij ondeu-
gende menfchen, en mishaagden aan o o n. De Fii
lillijnen vielen in liet land, en doodden zijne
D zo-