Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
waren »od te blijven vereeren, cn zich voor
den afgodsdieiist hunner naburen te wachten,
Jozua. gelastte hun nog, om de overgeblevene
Kahaäniten uit hun land te verdrijven, opdat
zij niet door hen verleid mogten worden'.
(Waartoe vermaanden Mozes en Jozua de Is-
raeliten 1 — Weihen raad of last gaf Jozua
hun nog ?)
3. De lsraëliten onder de Reg-
tcrs, als hunne be ft unrders
en legerhoofden.
De Israëliten hadden den raad van Jozna,
om de overgeblevene Kanaäaitan uit hun
land te verdrijven, niet opgevolgd. Zij had-
den nog de Filißijnen, Ammoniten, Midiani-
ten, Amalehiten en andere kleine volken aan
de oevers der Middellandfche zee en op andere
grenzen laten wonen. Zelfs hadden eenige Ham-
men der Israëliten een verdrag met hen ge-
maakt. Naderhand deden deze overgeblevene
Kanaäuiten hun vele vijandelijke aanvallen, en
verleidden zelfs vele Israëliten tot afgoderij.
(Wat nadeel ondervonden de Israëliten door het
niet opvolgen van Jozua's raall)
De vijandelijke aanvallen , welke de Kanaäni-
tifcUe volken deden, waren den Israëliten nut-
tig. Hierdoor werden zij tot inkeer, tot berouw
over hunne zonden en afkeer van de afgoderij
gebi-agt, (Waartoe waren den Israëliten deze
vijandelijke aan\>allen nuttig?)
Zoo dikwijl« de Israëliten vijandelijk aanga-
vallen werden, hadden zij een algemeen be-
fluuider en legerhoofd noodig. Na J o z ii h's
du od