Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
FOORBERIG T.
Om Jonge lezers op de fchnlen met de Bij^
heljche Gefchiedenisfen eenigzins behend te maA
ken, ontwierp ik van dezelve eene Korte Schets^
{*) die tevens dienflig is tot voorbereiding van
dit meer uitgebreid werkje.
Zullen hinderen de Bijbelfche Gefchiedenisfen
verßaan en in het geheugen brengen, dan moet
de voordragt in horte volzinnen beßaan, gedu-
rig rustpunten hebben, en geene zaken behels
zen, die Ie zeer boven hun begrip zijn. Aan
deze vereischtm heb ik trachten te voldoen.
Om, deze Gefchiedenisfen den kinderen niet
'alleen te laten lezen , maar ook hen dezelve in
het geheugen te doen brengen, is het hoofdza-
kelijke van ieder leeslesje weder in vragen her-
haald, opdat de aandacht onder het lezen gaan-
de gehouden zoude worden, en zij gelegenheid
souden hebben, cm zich te oefenen, om , tegen
het opzeggen der les, de vragen te leeren bé-
ant-
es*^ Dît boekfe is hij den Drukker dezes gedrukt, onder
den titel: Korte Schets der Bgnelfche Gefchiedenisfen,
in kleine leeslesjes, uit korte volzinnen zumengeßeld.
A %