Boekgegevens
Titel: Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1822
4e dr
Opmerking: Eerder verschenen o.d.t.: Bijbelsche geschiedenissen voor eerstbeginnende leerlingen. - 1817
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5685
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206299
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bijbelsche geschiedenissen, in leeslesjes voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 46 5
Jicu niet wilden liten doortrekken ; ïoodat
«ij omwegen moesten maken, of tegen hen oor-
logen Ook morden de Israeliten gedurig legen
Mozes, dat hij hen uit Egypte gevoerd had«
Daardoor zwierven zij 40 jaren lang in de woes-
tijn om, (f'Vaarom zwierven zij zoo lang in de
woeßijn om ?J
Toen zij digt Lij Kanaan gekomen waren,
«ond Mozes verfpieders naar Kanaan. Zij
bragten berigt mede, dat Kanaän een vrucht-
baar Und was; maar dat zij de Kanaäaiten niet
zouden kunnen overwinnen. Jozua en Ka*
leb zeiden echter, dat zij het wel konden doen.
{Wat herigt hragten de verfpieders omtrent Ku'
naän mede?)
Goj» had Abraham beloofd, dat zijne na-
komelingen in het land Kanaan wonon zou-
den üoch door het gedurig morren en mui-
ten der Israëliten, kwamen er alleen Jozua
cn Kaleb in, en alle, die geen 30 jaren oud
waren , toen zij uit Kgypte trokken, (Wie van
d^ Israeliten kwamen in Kanaän?)
Mozes vermaande nu het volk üerk, om
geene afgoden Ie eeren , en gods wetten te
gehoorzamen. Hij klom toen op den berg Ne-
bo , zag van daar het fchoone latid Kanaän en
ilierf. Jozua werd toen legerhoofl der Isra-
eliten, en leidde hen in K.anaän {Wie leidde
de Israëliten in Kanaän? H^e was het dan
met Mozes? — IVat deed Mozes voor zijn
fier ven ?)
Vóór dat de Israëliten in Kanaän kouden trek-
ken,